Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Beeldende Kunsten
van

13


oktober


- 2018 -
tot

12


januari


- 2019 -

Ter gelegenheid van de dubbele verjaardag waarbij enerzijds het 30-jarige bestaan van het “Centre de la Gravure” en anderzijds de 150e verjaardag van La Louvière gevierd worden, leidt de tentoonstelling Kronieken ons door heden en verleden. Het verhaal wordt ons verteld vanuit het oogpunt van de drie artiesten Frédéric Penelle, Thierry Lenoir en Daniel Nadaud.

We zetten de traditie voort van kunstenaars die het maatschappelijke leven of historische gebeurtenissen uitbeeldden, zoals het geval was bij Francisco Goya of Jacques Callot, waarvan de gravures tot doel hadden om het beeld van destijds vast te leggen en een collectief geheugen in stand te houden. Hoewel de werken van hedendaagse artiesten van dezelfde stroming soms een klimaat van oorlog of onderdrukking schetsen, gebruiken ze humor of spot om de onrechtvaardigheden of absurditeiten van onze maatschappij aan de kaak te stellen. De nu eens grappige dan weer ernstige beelden van deze drie artiesten worden veel meer gedomineerd door doodgewone burgers en dagelijkse voorwerpen dan door belangrijke historische feiten of heldhaftige daden.

De tentoonstelling wordt gezien doorheen het universum van deze drie artiesten, die elk een verdieping innemen, en wordt opgedeeld in een Kroniek van de schaduw bij Frédéric Penelle en zijn bewegende beelden die samen met de videokunstenaar Yannick Jacquet uitgewerkt werden en waarbij het digitale, de gravure en knipsels samengebracht worden, een Kroniek van het alledaagse bij Thierry Lenoir en zijn provocerende houtgravures, en ten slotte een Kroniek van het onheil bij Daniel Nadaud en zijn gedrukte verhalen waar landbouwwerktuigen en oorlogsmachines in verwerkt worden.

Ter gelegenheid hiervan werkt het “Centre de la Gravure” een editie uit met iedere artiest alsook drie monografische catalogi die in een verhard omhulsel gepresenteerd worden.