Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Wetenschap en universiteiten
van

11


oktober


- 2021 -
tot

31


oktober


- 2021 -

PHC Tournesol: meer dan 30 onderzoeksprojecten krijgen steun van de Ambassade


De mobiliteit van jonge onderzoekers is een prioriteit voor de Ambassade van Frankrijk in België die elk jaar mobiliteitsbeurzen toekent via PHC Tournesol*, samen met haar Belgische partners (F.R.S.-FNRS, WBI, FWO). PHC Tournesol is online geïmplementeerd samen met het agentschap Campus France).
In 2022 zijn 22 nieuwe projecten geselecteerd door deze instellingen samen met de Direction Générale de la Mondialisation du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères en het Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche. Voor 10 projecten wordt de financiering met een extra jaar verlengd.
Deze projecten brengen laboratoria uit heel Frankrijk en heel België samen en hebben betrekking op alle domeinen van de wetenschap: geschiedenis, paleoklimatologie, biologie, materialen, filosofie, klimaatverandering, astrofysica…
*De Partenariats Hubert Curien (PHC) Tournesol zijn onderzoeksprojecten die gezamenlijk zijn opgesteld door twee onderzoeksteams, een Frans en een Belgisch, en die financiële steun genieten van de twee partnerinstanties.
Het doel van de PHC’s is het ontwikkelen van uitmuntende wetenschappelijke en technologische uitwisselingen tussen de onderzoekslaboratoria van de twee wetenschappelijke gemeenschappen, waarbij nieuwe samenwerkingen en onderzoeksprojecten van jonge onderzoekers worden aangemoedigd.
De volgende oproep zal half februari 2022 worden gelanceerd; voor meer info : http://www.francebelgiqueculture.com/articles/sciences_et_universites/recherche.htm#PHC