Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Onderwijs

Francofonie en meertaligheid


Ons tijdperk is er één van globalisering.
Maar moet dat echter leiden tot de standaardisatie van de rijkdom van onze menselijkheid, namelijk haar diversiteit op politiek, economisch, cultureel en taalkundig gebied?
Voor velen is een dergelijke uniformiteit wenselijk. Maar leidt dit niet tot de gevaarlijkste lokazen van de mensheid? Leidt dit niet tot een onomkeerbare verarming die onze overlevingskansen in gevaar kan brengen? Het is tijd om te beseffen dat globalisering niet uniform is en dat er gedifferentieerde ruimtes of archipels zijn, die bijdragen aan het behoud van de voor de mensheid noodzakelijke diversiteit.

Het Franstalige gebied is één van deze archipels.
Draagt het bij tot de instandhouding van humane talen? Kan het dienen als een laboratorium voor de mensheid van morgen om nieuwe manieren uit te vinden om een verenigde maar rechtvaardige en diverse wereld te begrijpen, uit te wisselen en op te bouwen?

Dit zijn de vragen die de gasten van de serie Le Monde en archipels zullen proberen te beantwoorden, een afspraak die is afgestemd op de uitdagingen van de globalisering.

De besprekingen worden voorgesteld in het Frans, vertaald in het Engels.

Conferenties georganiseerd in 2018 en 2019:
- Meertaligheid en diversiteit (13/06/2018)
- Talen voor de economie (25/09/2018)
- De wet in het prisma van de talen (04/12/2018)
- Brusselse Dag van de Meertaligheid en de Franssprekende Franstalige Gemeenschap (06-07/03/2019)

Programme (in het Frans) op de website van de Alliance Française Bruxelles-Europe