Nieuws van het
Franse Culturele
Samenwerkingsnetwerk
in België
Wetenschap en universiteiten

Frans jaar


Ieder jaar wordt een Belgische, Franstalige of Nederlandstalige universiteit gehuldigd tijdens het “Frans Jaar” programma. Dit programma is opgericht in 2012 en maakt het mogelijk om tijdens het academiejaar talrijke activiteiten te organiseren rond Frankrijk.

De evenementen die georganiseerd worden door de universiteit en gekozen worden door de Franse ambassade, geven de veelvuldigheid aan uitwisselingen tussen onze landen weer. Ze kunnen diverse vormen aannemen, o.m. op vlak van universiteit, wetenschap, kunst, cultuur, economie of sport, en zijn open voor ieder publiek: studenten, docenten, onderzoekers of het grote publiek.

Naast het versterken van de academische banden en de mobiliteit tussen de Belgische universiteiten en Frankrijk, is het doel van dit project om een nauwe band te scheppen tussen een zo groot mogelijk publiek en Frankrijk en zo de toekomstige samenwerking tussen onze twee landen te bevorderen.

> Wenst u meer informatie over het Frans Jaar? Neem dan gerust contact op met dhr. Maël Le Bail, de attaché voor Wetenschappelijke en Universitaire Samenwerking.

Artikel van VUB Today
Frans jaar aan de VUB (2018-2019)